Het gebruik van mediation bij het oplossen van arbeidsconflicten

Het gebruik van mediation bij het oplossen van arbeidsconflicten
Auteur: admin - 3 augustus 2023 Het gebruik van mediation bij het oplossen van arbeidsconflicten van mediatorkaart.nl

Het gebruik van mediation bij het oplossen van arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten kunnen een negatieve impact hebben op zowel werknemers als werkgevers. Het kan leiden tot verminderde productiviteit, een slechte werksfeer en zelfs tot langdurige juridische geschillen. Om deze redenen kiezen steeds meer organisaties voor mediation als een effectieve manier om arbeidsconflicten op te lossen. In dit artikel zullen we de voordelen van mediation bespreken en hoe het kan bijdragen aan een vreedzame en constructieve oplossing.

Wat is mediation?

Mediation is een alternatieve vorm van conflictbemiddeling, waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is om te helpen bij het vinden van een oplossing voor het conflict. In tegenstelling tot de traditionele rechtszaken, waarbij een rechter een beslissing neemt, stelt een mediator zich neutraal op en begeleidt hij of zij de partijen naar een gezamenlijk akkoord.

Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk, waardoor de betrokken partijen zich comfortabeler voelen om hun standpunten en belangen te uiten. Het proces is gebaseerd op open communicatie en het zoeken naar wederzijds begrip. Het doel is om tot een win-win situatie te komen, waarbij beide partijen tevreden zijn met de uitkomst.

Voordelen van mediation

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van mediation bij het oplossen van arbeidsconflicten:

  • Snellere oplossingen: Mediation kan het proces van conflictresolutie versnellen, omdat het niet afhankelijk is van het overvolle gerechtssysteem. De betrokken partijen kunnen zelf het tempo bepalen en werken naar een oplossing die voor hen beiden acceptabel is.
  • Kostenbesparend: In vergelijking met juridische procedures is mediation over het algemeen kostenefficiënter. Er zijn geen hoge advocaatkosten en de procedure kan in een kortere tijd worden afgerond.
  • Behoud van relaties: Mediation streeft naar het behouden van de relatie tussen de betrokken partijen. In tegenstelling tot een rechtszaak, waarbij de nadruk ligt op het toekennen van schuld, probeert mediation partijen te verbinden en te laten samenwerken aan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
  • Flexibiliteit: Mediation biedt meer flexibiliteit dan een juridische procedure. De betrokken partijen hebben de vrijheid om creatieve oplossingen te vinden die buiten de mogelijkheden van een rechter vallen.
  • Vertrouwelijkheid: Mediation is vertrouwelijk, wat betekent dat de besproken zaken niet openbaar worden gemaakt. Dit creëert een veilige omgeving waarin de betrokken partijen vrijuit kunnen praten zonder zich zorgen te maken over reputatieschade.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt voor verschillende soorten arbeidsconflicten, zoals:

  • Conflicten tussen collega’s
  • Conflicten tussen werknemers en werkgevers
  • Conflicten over arbeidsvoorwaarden
  • Conflicten met betrekking tot promotie of ontslag

Het is belangrijk op te merken dat mediation niet geschikt is in gevallen van ernstige juridische kwesties of situaties waarin sprake is van machtsmisbruik of intimidatie. In dergelijke gevallen kan het raadplegen van een advocaat de beste optie zijn.

Conclusie

Mediation is een waardevol instrument bij het oplossen van arbeidsconflicten. Het biedt een snellere, kostenefficiënte en meer samenwerkingsgerichte aanpak dan een traditionele juridische procedure. Door gebruik te maken van mediation kunnen organisaties conflicten oplossen op een manier die de relaties tussen partijen behoudt en een duurzame oplossing biedt. Denk eraan dat mediation alleen geschikt is voor bepaalde conflictniveaus en dat het altijd raadzaam is om advies in te winnen bij een professional voordat u een beslissing neemt.