Hoe mediation helpt bij het navigeren door een complexe scheiding

Hoe mediation helpt bij het navigeren door een complexe scheiding
Auteur: admin - 19 februari 2023 Hoe mediation helpt bij het navigeren door een complexe scheiding van mediatorkaart.nl

Hoe mediation helpt bij het navigeren door een complexe scheiding

Een scheiding kan een zeer emotionele en complexe periode zijn. Niet alleen moeten beide partijen emotioneel afscheid nemen van elkaar, maar er moeten ook beslissingen worden genomen over bezittingen, financiƫn en eventueel de zorg voor kinderen. In deze situaties kan mediation een waardevol hulpmiddel zijn om het proces soepeler te laten verlopen. In dit artikel bespreken we hoe mediation kan helpen bij het navigeren door een complexe scheiding.

Wat is mediation?

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is om te helpen bij het oplossen van geschillen. De mediator faciliteert gesprekken tussen beide partijen en helpt hen om tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het belangrijke verschil met een rechtszaak is dat mediation gebaseerd is op vrijwilligheid en samenwerking, terwijl een rechtszaak een formeel juridisch proces is waarbij een rechter een uitspraak doet.

Voordelen van mediation bij een complexe scheiding


  • 1. Communicatie verbetering: Tijdens een scheiding kan de communicatie tussen partners vaak verslechteren. Emoties lopen hoog op en er ontstaan gemakkelijk conflicten. Een mediator helpt bij het verbeteren van de communicatie, waardoor beide partijen beter naar elkaar kunnen luisteren en begrip kunnen opbrengen voor elkaar’s standpunten.

  • 2. Behoud van controle: Bij mediation behouden beide partijen controle over het proces en de uiteindelijke uitkomst. Ze hebben zelf invloed op de gemaakte afspraken, in plaats van dat een rechter uiteindelijk beslist. Dit geeft vaak een gevoel van empowerment en tevredenheid.

  • 3. Kostenbesparing: Mediation is over het algemeen goedkoper dan een rechtszaak. Omdat het vaak minder tijd in beslag neemt en er geen uitgebreide juridische procedures nodig zijn, zijn de kosten vaak lager. Dit is vooral gunstig bij een complexe scheiding, waarbij er veel beslissingen genomen moeten worden.

Hoe verloopt een mediationproces?

Het mediationproces bestaat uit verschillende stappen:


  • 1. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek bespreekt de mediator met beide partijen de scheiding en inventariseert hij de belangrijkste zaken en standpunten.

  • 2. Gesprekken: De mediator faciliteert een reeks gesprekken tussen beide partijen, waarin ze hun standpunten kunnen delen en naar oplossingen kunnen zoeken.

  • 3. Onderhandeling: De mediator begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen, waarbij hij helpt bij het vinden van wederzijds aanvaardbare oplossingen.

  • 4. Vastlegging van afspraken: Als beide partijen tot overeenstemming komen, worden de afspraken vastgelegd in een scheidingsconvenant.

  • 5. Afsluiting: Na de afronding van het mediationproces kunnen de afspraken worden bekrachtigd door een rechter, waardoor ze juridisch bindend worden.

Belangrijk om te onthouden

Hoewel mediation veel voordelen biedt bij een complexe scheiding, is het niet altijd geschikt voor elke situatie. Als er sprake is van ernstige machtsonevenwichtigheden, huiselijk geweld of indien een van de partijen niet bereid is tot mediation, kan een andere aanpak noodzakelijk zijn. Het is belangrijk om advies in te winnen bij een professionele mediator om te bepalen of mediation geschikt is in jouw specifieke situatie.

Concluderend kan mediation een waardevol instrument zijn bij het navigeren door een complexe scheiding. Het helpt bij het verbeteren van de communicatie, geeft beide partijen controle over het proces en kan kostenbesparend zijn. Het mediationproces biedt een gestructureerde aanpak om tot overeenstemming te komen. Vergeet echter niet om de hulp in te schakelen van een gekwalificeerde mediator om te bepalen of mediation geschikt is in jouw specifieke situatie.