Mediation: Een effectieve aanpak voor het oplossen van familiegeschillen

Mediation: Een effectieve aanpak voor het oplossen van familiegeschillen
Auteur: admin - 15 februari 2022 Mediation: Een effectieve aanpak voor het oplossen van familiegeschillen van mediatorkaart.nl

Mediation: Een effectieve aanpak voor het oplossen van familiegeschillen

Mediation is een proces waarbij een onpartijdige derde partij, de mediator, betrokken raakt bij het oplossen van familiegeschillen. In plaats van te kiezen voor een juridische strijd in de rechtbank, biedt mediation een alternatieve benadering om conflicten binnen families op te lossen. Dit artikel zal bespreken waarom mediation een effectieve aanpak is voor het oplossen van familiegeschillen en hoe het kan bijdragen aan het behoud van relaties.

Wat is mediation?

Mediation is een gestructureerd proces waarbij een neutrale derde partij helpt bij het faciliteren van communicatie en onderhandelingen tussen conflicterende partijen. Het doel van mediation is om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

Voordelen van mediation bij familiegeschillen

 • 1. Behoud van relaties: Mediation bevordert communicatie en begrip tussen familieleden. Door gezamenlijk aan een oplossing te werken, kan de relatie tussen betrokken partijen behouden blijven, in plaats van beschadigd te raken door een langdurige juridische strijd.
 • 2. Vertrouwelijkheid: Mediation is een vertrouwelijk proces. Alle informatie die tijdens de mediation wordt besproken, blijft binnenskamers. Dit helpt bij het creëren van een veilige omgeving waarin alle partijen openlijk kunnen praten.
 • 3. Kostenbesparend: In vergelijking met een rechtsgang in de rechtbank kan mediation aanzienlijk kostenbesparend zijn. Het vermijden van juridische procedures en het sneller vinden van een oplossing kan financiële lasten verminderen.
 • 4. Eigenaarschap over de oplossing: Bij mediation hebben alle betrokkenen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het vinden van een oplossing. Dit vergroot het gevoel van eigenaarschap en tevredenheid met het eindresultaat.
 • 5. Snellere resolutie: Mediation kan vaak sneller tot een oplossing leiden dan een langdurige rechtsgang. Door de betrokken partijen direct met elkaar in gesprek te brengen, kunnen geschillen efficiënter worden opgelost.

Wanneer is mediation geschikt voor familiegeschillen?

Mediation is geschikt voor verschillende soorten familiegeschillen, waaronder:

 • 1. Echtscheidingszaken: Mediation kan helpen bij het opstellen van een eerlijke scheidingsregeling, inclusief afspraken over de verdeling van bezittingen, alimentatie en omgangsregelingen voor kinderen.
 • 2. Verdeling van erfenissen: Bij familiegeschillen over de verdeling van erfenissen kan mediation helpen bij het vinden van een oplossing die recht doet aan de wensen van alle betrokkenen.
 • 3. Ouder-kind geschillen: Mediation kan worden ingezet bij geschillen tussen ouders en kinderen, zoals conflicten over opvoeding, omgangsregelingen of financiële verplichtingen.
 • 4. Conflicten tussen broers/zussen: Wanneer er geschillen zijn tussen broers en zussen over bijvoorbeeld de zorg voor ouders of de verkoop van gezamenlijke eigendommen, kan mediation helpen bij het behouden van relaties en het vinden van een oplossing.

Hoe verloopt een mediationproces?

Een typisch mediationproces omvat de volgende stappen:

 • 1. Intakegesprek: De mediator voert individuele gesprekken met elke betrokken partij om het conflict beter te begrijpen en om te bepalen of mediation geschikt is.
 • 2. Gezamenlijke sessies: De mediator brengt alle betrokken partijen bij elkaar voor gezamenlijke sessies waarin het conflict wordt besproken en oplossingen worden verkend.
 • 3. Onderhandelingen en afspraken: Tijdens de gezamenlijke sessies zullen de betrokken partijen onderhandelen en afspraken maken om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.
 • 4. Vastlegging van de afspraken: De afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst of een scheidingsconvenant, afhankelijk van het type familiegeschil.

Mediation kan een effectieve aanpak zijn voor het oplossen van familiegeschillen. Het biedt een alternatief voor een langdurige juridische strijd, bevordert communicatie en behoudt relaties. Als u momenteel te maken heeft met een familiegeschil, overweeg dan mediation als een mogelijke oplossing.