Het gebruik van mediation voor het oplossen van conflicten op de werkplek

Het gebruik van mediation voor het oplossen van conflicten op de werkplek
Auteur: admin - 2 mei 2023 Het gebruik van mediation voor het oplossen van conflicten op de werkplek van mediatorkaart.nl


Het gebruik van mediation voor het oplossen van conflicten op de werkplek

Introductie

Conflicten op de werkplek kunnen een negatieve invloed hebben op de sfeer, de productiviteit en het welzijn van medewerkers. Gelukkig is er een effectieve methode om deze conflicten op te lossen: mediation. In dit artikel bespreken we hoe mediation werkt en waarom het een waardevol middel is in de zakelijke wereld.

Hoe mediation werkt

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt om conflicterende partijen tot een oplossing te laten komen. De mediator faciliteert de communicatie en ondersteunt beide partijen om tot een compromis te komen dat voor iedereen acceptabel is. Mediation biedt een gestructureerde aanpak waarbij de focus ligt op het vinden van gezamenlijke oplossingen in plaats van het winnen van een conflict.

Voordelen van mediation

Mediation biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere methoden om conflicten op te lossen:

  • Snelheid: Mediation is over het algemeen sneller dan juridische procedures, waardoor problemen eerder opgelost kunnen worden.
  • Vertrouwelijkheid: Mediation vindt plaats in een vertrouwelijke omgeving, waardoor medewerkers zich vrij voelen om open te communiceren.
  • Kostenbesparend: Mediation is vaak goedkoper dan gerechtelijke procedures, wat gunstig is voor bedrijven.
  • Behoud van relatie: Mediation richt zich op het behoud van de werkrelatie, in tegenstelling tot rechtszaken waarbij vaak sprake is van winnaars en verliezers.

Mediation op de werkplek

Conflicten op de werkplek kunnen zich voordoen tussen collega’s, tussen een medewerker en een leidinggevende, of zelfs tussen verschillende afdelingen. Mediation kan in al deze gevallen worden toegepast om tot een oplossing te komen. Het is belangrijk om conflicten vroegtijdig te herkennen en mediation in te zetten voordat zaken escaleren.

Mediationproces

Mediation bestaat uit verschillende stappen:

  • Intakegesprek: De mediator voert individuele gesprekken met beide partijen om inzicht te krijgen in het conflict.
  • Gezamenlijke bijeenkomsten: Tijdens deze bijeenkomsten faciliteert de mediator de communicatie tussen de partijen, waarbij ruimte is voor het delen van standpunten en het zoeken naar oplossingen.
  • Afronding: Als er een overeenkomst is bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een mediationovereenkomst. Vervolgens wordt er geĆ«valueerd of de afspraken worden nageleefd.

Conclusie

Mediation is een waardevol hulpmiddel voor het oplossen van conflicten op de werkplek. Met behulp van een mediator kunnen conflicterende partijen communiceren en gezamenlijk tot oplossingen komen. Mediation is sneller, vertrouwelijk, kosteneffectief en bevordert het behoud van de werkrelatie. Zorg dat mediation een integraal onderdeel is van uw conflictbeheersingsstrategie om de productiviteit en het welzijn van uw medewerkers te waarborgen.