Mediation als methode voor conflictoplossing bij zakelijke transacties

Mediation als methode voor conflictoplossing bij zakelijke transacties
Auteur: admin - 11 januari 2022 Mediation als methode voor conflictoplossing bij zakelijke transacties van mediatorkaart.nl
Mediation als methode voor conflictoplossing bij zakelijke transacties

Conflicten kunnen regelmatig voorkomen bij zakelijke transacties. Het oplossen van deze conflicten kan tijdrovend, kostbaar en emotioneel belastend zijn. Gelukkig is er een alternatieve methode voor conflictoplossing die steeds populairder wordt binnen het bedrijfsleven: mediation.

Wat is mediation?

Mediation is een gestructureerd proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is en helpt bij het oplossen van conflicten tussen twee of meer partijen. In tegenstelling tot een rechtszaak, waarbij een rechter een uitspraak doet, is bij mediation het doel om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Voordelen van mediation

Mediation biedt diverse voordelen ten opzichte van traditionele vormen van conflictoplossing zoals rechtszaken. Een aantal belangrijke voordelen zijn:

  • Kostenbesparing: Mediation is over het algemeen goedkoper dan een rechtsgang. Er zijn geen advocaatkosten en er wordt geen langdurige juridische procedure gevolgd.
  • Tijdsbesparing: Mediation kan sneller tot een oplossing leiden dan een rechtszaak. Partijen kunnen zelf de planning bepalen en er is geen afhankelijkheid van de gerechtelijke agenda.
  • Behoud van relatie: Bij mediation wordt de relatie tussen partijen behouden of zelfs verbeterd. Er is ruimte voor open communicatie en het vinden van gezamenlijke belangen.
  • Vertrouwelijkheid: Mediation is een vertrouwelijk proces. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, blijft vertrouwelijk en kan niet worden gebruikt in een eventuele rechtszaak.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt voor een breed scala aan zakelijke conflicten, waaronder contractgeschillen, arbeidsconflicten, geschillen tussen aandeelhouders en handelsgeschillen. Het kan ook van toepassing zijn bij conflicten die al voor de rechter zijn gebracht, maar waarbij partijen nog steeds streven naar een meer amicale oplossing.

Hoe verloopt een mediationproces?

Het mediationproces verloopt in verschillende fasen:

  1. Intake: Tijdens de intakefase worden de essentiƫle zaken besproken en wordt bepaald of mediation geschikt is voor het conflict.
  2. Gezamenlijke sessies: De partijen komen bij elkaar met de mediator om het conflict te bespreken. De mediator zorgt voor een gestructureerd proces en faciliteert de communicatie.
  3. Onderhandelingen: In deze fase worden mogelijke oplossingen geƫxploreerd en worden er onderhandelingen gevoerd totdat er overeenstemming wordt bereikt.
  4. Afsluiting: Als er een overeenkomst is bereikt, wordt deze vastgelegd in een mediationovereenkomst. Zo niet, dan kan alsnog worden gekozen voor een juridische procedure.

Conclusie

Mediation is een effectieve methode voor conflictoplossing bij zakelijke transacties. Het biedt diverse voordelen ten opzichte van traditionele vormen van conflictoplossing, waaronder kosten- en tijdsbesparing, behoud van de relatie tussen partijen en vertrouwelijkheid. Het is geschikt voor een breed scala aan zakelijke conflicten en het verloop van het mediationproces is gestructureerd. Overweeg mediation als alternatief voor rechtszaken bij zakelijke conflicten.