Mediation bij scheiding: Een stap-voor-stap proces

Mediation bij scheiding: Een stap-voor-stap proces
Auteur: admin - 21 mei 2023 Mediation bij scheiding: Een stap-voor-stap proces van mediatorkaart.nl

Mediation bij scheiding: Een stap-voor-stap proces

Inleiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis waarbij vaak veel emoties komen kijken. Het kan een moeilijke en langdurige juridische strijd worden als beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. Gelukkig is er een alternatieve aanpak: mediation. Mediation biedt de mogelijkheid om op een respectvolle manier tot afspraken te komen en zo de scheiding soepeler te laten verlopen. In dit artikel bespreken we het stap-voor-stap proces van mediation bij scheiding.

1. Kennismaking

Het mediationproces begint met een kennismakingsgesprek tussen de mediator en beide partijen. Tijdens dit gesprek worden de spelregels en het proces van mediation uitgelegd. Daarnaast is er ruimte om wederzijdse verwachtingen te bespreken en eventuele vragen te stellen. Het is belangrijk dat beide partijen zich op hun gemak voelen bij de mediator, aangezien er open gecommuniceerd moet worden.

2. Inventarisatie

Na de kennismaking volgt de fase van inventarisatie. Hierbij worden alle relevante zaken in kaart gebracht, zoals vermogen, woning, kinderen en pensioen. Het doel van deze fase is om een overzicht te krijgen van de zaken die geregeld moeten worden en om eventuele knelpunten te identificeren.

3. Communicatie en onderhandeling

De mediator begeleidt vervolgens het proces van communicatie en onderhandeling. Beide partijen krijgen de gelegenheid hun wensen en behoeften kenbaar te maken. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie respectvol verloopt en dat beide partijen gehoord worden. Samen wordt er gezocht naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn.

4. Ouderschapsplan

Als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, is het opstellen van een ouderschapsplan een belangrijk onderdeel van het mediationproces. In dit plan worden de afspraken rondom de kinderen vastgelegd, zoals de omgangsregeling, de verdeling van zorgtaken en de financiële aspecten. Het ouderschapsplan wordt opgesteld met oog voor het belang van de kinderen en kan later worden voorgelegd aan de rechter.

5. De juridische afhandeling

Als alle onderwerpen besproken zijn en er overeenstemming is bereikt, wordt de juridische afhandeling in werking gezet. Een advocaat kan de gemaakte afspraken omzetten in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt vervolgens ingediend bij de rechtbank, waarna de rechter de scheiding officieel kan uitspreken.

Voordelen van mediation bij scheiding

Mediation biedt verschillende voordelen ten opzichte van een juridische procedure. Ten eerste is mediation vaak sneller dan een juridische procedure, omdat beide partijen actief meewerken aan het vinden van oplossingen. Daarnaast is mediation vaak goedkoper, omdat er geen langdurig juridisch gevecht plaatsvindt. Bovendien is mediation minder stressvol en heeft het ten doel de communicatie tussen beide partijen te verbeteren, wat met name belangrijk is als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn.

Conclusie

Mediation bij scheiding is een stap-voor-stap proces dat kan helpen om de scheiding soepeler te laten verlopen. Door open en respectvol met elkaar te communiceren, kunnen beide partijen tot afspraken komen die voor hen beide acceptabel zijn. Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van een juridische procedure en biedt de mogelijkheid om in goed overleg uit elkaar te gaan. Ben je op zoek naar een meer vreedzame manier om je scheiding te regelen, dan is mediation zeker het overwegen waard.

Mediation bij scheiding: Een stap-voor-stap proces

Inleiding

1. Kennismaking

2. Inventarisatie

3. Communicatie en onderhandeling

4. Ouderschapsplan

5. De juridische afhandeling

Voordelen van mediation bij scheiding

Mediation biedt verschillende voordelen ten opzichte van een juridische procedure. …

Conclusie