Scheiden met minder stress: De rol van mediation

Scheiden met minder stress: De rol van mediation
Auteur: admin - 1 januari 2022 Scheiden met minder stress: De rol van mediation van mediatorkaart.nl



Scheiden met minder stress: De rol van mediation

Wanneer mensen besluiten om te scheiden, kan dit een erg stressvolle periode zijn. Emoties lopen hoog op en er moeten veel belangrijke beslissingen worden genomen. Gelukkig is er een optie die kan helpen om de stress te verminderen: mediation. In dit artikel bespreken we de rol van mediation bij scheidingen en hoe het kan helpen om de stress tot een minimum te beperken.

Wat is mediation?

Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, wordt ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van geschillen. Mediators zijn getraind om communicatie te faciliteren en kunnen helpen bij het vinden van oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Bij scheidingen kan mediation worden ingezet om te onderhandelen over zaken als alimentatie, de verdeling van bezittingen en het opstellen van een ouderschapsplan.

De voordelen van mediation bij scheiding

  • 1. Minder stress: Mediation kan helpen om de stress bij scheidingen te verminderen. Doordat beide partijen de kans krijgen om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan het proces, worden zij meer betrokken en voelen zij zich gehoord. Dit kan leiden tot een meer vreedzame en minder stressvolle scheiding.
  • 2. Sneller en goedkoper: Het scheidingsproces kan langdurig en kostbaar zijn. Mediation kan helpen om sneller tot oplossingen te komen, omdat er directe communicatie plaatsvindt tussen beide partijen. Daarnaast kunnen de kosten van een mediator aanzienlijk lager zijn dan die van een advocaat, wat kan helpen om de financiële lasten te verlichten.
  • 3. Minder negatieve impact op kinderen: Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, kan mediation helpen om de negatieve impact op hen te minimaliseren. Ouders kunnen samenwerken om een ouderschapsplan op te stellen dat in het belang is van de kinderen. Door de betrokkenheid van beide ouders bij het proces, kunnen zij samenwerken en gezamenlijk beslissingen nemen.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation kan geschikt zijn in verschillende situaties, zoals:

  • Een echtscheiding waarbij beide partijen openstaan voor overleg;
  • Een scheiding waarbij er kinderen bij betrokken zijn;
  • Een scheiding waarbij beide partijen bereid zijn om compromissen te sluiten;
  • Een scheiding waarbij er behoefte is aan een oplossing op maat.

Het is belangrijk om te beseffen dat mediation niet geschikt is voor elk scheidingsproces. In gevallen waarbij sprake is van huiselijk geweld, misbruik of andere vormen van ongelijkwaardigheid, kan mediation geen veilige optie zijn.

Conclusie

Mediation speelt een belangrijke rol bij het verminderen van stress tijdens scheidingen. Door de betrokkenheid van beide partijen bij het besluitvormingsproces en de mogelijkheid om compromissen te sluiten, kan mediation leiden tot een vreedzamere scheiding. Het kan helpen om de communicatie te verbeteren en de negatieve impact op kinderen te minimaliseren. Als je overweegt om te scheiden, is het zeker de moeite waard om mediation als optie te overwegen.