Zakelijke conflictoplossing: de rol van mediation

Zakelijke conflictoplossing: de rol van mediation
Auteur: admin - 22 maart 2022 Zakelijke conflictoplossing: de rol van mediation van mediatorkaart.nl

Zakelijke conflictoplossing: de rol van mediation

Conflicten zijn onvermijdelijk in het zakenleven. Of het nu gaat om geschillen tussen werknemers, aandeelhouders of contractpartijen, het oplossen van deze conflicten kan een uitdaging zijn. Een effectieve manier om zakelijke conflicten op te lossen is door gebruik te maken van mediation.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van alternatieve conflictoplossing waarbij een neutrale derde partij, de mediator, het proces begeleidt. In tegenstelling tot een rechtszaak of arbitrage, waarbij een rechter of arbiter een beslissing neemt, streeft mediation naar een win-win oplossing die door alle betrokken partijen wordt geaccepteerd.

De voordelen van mediation

Dankzij de flexibiliteit en vertrouwelijkheid van mediation biedt deze methode verschillende voordelen ten opzichte van juridische procedures:

 • Snelheid: Mediation kan veel sneller zijn dan een gerechtelijke procedure. Het proces kan worden aangepast aan de behoeften van de betrokken partijen.
 • Kostenbesparing: Mediation is over het algemeen goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Er zijn geen kosten verbonden aan langdurige gerechtelijke processen of advocatenhonoraria.
 • Behoud van relaties: Mediation stelt partijen in staat om zelf tot een oplossing te komen en de relatie te behouden. Dit kan vooral belangrijk zijn in zakelijke conflicten waarbij partijen in de toekomst nog met elkaar te maken hebben.

Hoe verloopt een mediationproces?

Een typisch mediationproces verloopt in de volgende fasen:

 1. Introductie: De mediator introduceert zichzelf en legt het doel en de regels van de mediation uit.
 2. Verhalen vertellen: Elke partij krijgt de gelegenheid om zijn verhaal te doen en het conflict vanuit zijn perspectief uit te leggen.
 3. Identificatie van belangen: De mediator helpt de partijen om de werkelijke belangen achter hun standpunten te identificeren.
 4. Genereren van opties: Samen met de partijen genereert de mediator mogelijke oplossingen voor het conflict.
 5. Onderhandeling: De partijen gaan met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. De mediator helpt om de communicatie soepel te laten verlopen.
 6. Afronding: Als de partijen een overeenkomst bereiken, worden de afspraken vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Wanneer is mediation geschikt?

Mediation is geschikt voor een breed scala aan zakelijke conflicten, zoals:

 • Arbeidsgeschillen
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Contractgeschillen
 • Geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers
 • Conflicten binnen samenwerkingsverbanden

Het is belangrijk om te benadrukken dat mediation niet geschikt is in gevallen waarin sprake is van machtsongelijkheid, bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of intimidatie.

Conclusie

Mediation speelt een belangrijke rol bij de oplossing van zakelijke conflicten. Door gebruik te maken van de voordelen van mediation, zoals snelheid, kostenbesparing en behoud van relaties, kunnen partijen tot een win-win oplossing komen. Het mediationproces biedt structuur en begeleiding, waardoor het mogelijk is om effectieve oplossingen te bereiken. Overweeg mediation als een alternatief voor juridische procedures bij zakelijke geschillen.